Privacy

Rokoma BV, gevestigd aan Ambachtsweg 22 5683 CD Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.rokoma.com
webshop.rokoma.com
Ambachtsweg 22
5683 CD Best
Tel. 0031 40 2265655
KVK: 17227130
BTW: NL819500.768.B01

G. Teeuwen is de Functionaris Gegevensbescherming van Rokoma BV. Hij is te bereiken via gerd@rokoma.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rokoma BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rokoma.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rokoma BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Verzenden van een aanbieding.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Rokoma BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Rokoma BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rokoma BV) tussen zit. Rokoma BV gebruikt de volgende computerprogramma's of - systemen:

 • ABCrm, voor het opslaan van bedrijfsgegevens, namen, telefoonnummers en e- mail adressen van contactpersonen en de registratie van de contacthistorie. Uw gegevens zullen nooit door ABCrm gebruikt worden voor eigen doeleinden.
 • Rokoma Webshop, voor het opslaan van bedrijfsgegevens, namen, telefoonnummers en e-mail adressen van contactpersonen en alle uitgebrachte aanbiedingen en verkregen en verwerkte bestellingen.
 • Outlook, voor het verwerken en opslaan van al het e-mail verkeer.
 • Mailchimp, voor het versturen van nieuwsbrieven. Mailchimp zal deze gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rokoma BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Bedrijfsgegevens: onbeperkt, tenzij:
  • het bedrijf aangeeft dit niet meer te willen.
  • het bedrijf niet meer behoort tot de klanten / prospects van Rokoma BV
 • (Contact)persoonsgegevens: onbeperkt, tenzij:
  • de contactpersoon niet meer werkzaam is bij het betreffende bedrijf,
  • de contactpersoon aangeeft dit niet meer te willen.
  • de contactpersoon niet meer behoort tot de klanten / prospects van Rokoma BV

Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rokoma BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rokoma BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rokoma BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Rokoma BV gebruikt ook Google Analytics-cookies.

Rokoma B.V. heeft:

 • Met Google een bewerkersovereenkomst gesloten.
 • gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres
 • 'gegevens delen met Google en derden' uitgezet.
 • maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics/cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rokoma BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rokoma.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Gebruik hiervoor de kopie ID app van de overheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en- antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rokoma BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rokoma BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rokoma.com

Laatst bekeken

Contact

Neem contact met ons op voor al uw vragen of een vrijblijvende offerte.